Wij maken gebruik van cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Accepteert u onze cookies?
 

Van dichtbij
meemaken
Extranet    Intranet    Volg ons op YouTube Volg ons op Twitter
06 maart 2012

Ingrijpend project na fusie van woningcorporaties PWS en Com-wonen

 

Woningcorporatie Havensteder is medio 2011 tot stand gekomen na een fusie van Com•wonen en PWS Rotterdam. Deze fusie mocht geen hinder opleveren voor de huurders, waardoor Havensteder voor een grote uitdaging kwam te staan: binnen zeer korte tijd (vier maanden) één IT-systeem implementeren. Met grote inzet van Havensteder en Cegeka is deze deadline gehaald. Daarmee is de eerste fase afgerond van de migratie naar Cegeka Dynamics Wonen, een totaaloplossing voor woningcorporaties. De tweede fase van dit ingrijpende project is nu gestart en zal naar verwachting medio 2013 worden voltooid.

 

Hedy van den Berk, bestuurder Havensteder: “Bij de fusie van Com•wonen en PWS Rotterdam tot Havensteder hebben we onze huurders de belofte gedaan dat zij geen hinder zouden ondervinden van de fusie. Om dat waar te maken was het voor ons erg belangrijk om zo snel mogelijk tot één automatiseringssysteem te komen voor ondersteuning van onze primaire processen. We hadden daarom een zeer strakke deadline en het is een enorme prestatie dat we die samen met Cegeka gehaald hebben. De volgende stap is de migratie naar Dynamics Wonen.”

 

Anton Vreugdenhil, algemeen directeur Cegeka Nederland: “Woningcorporaties maken de laatste tijd veel veranderingen door. De fusie die tot Havensteder heeft geleid is daar een voorbeeld van. Woningcorporaties zijn ondernemingen die een eigen koers varen en te maken hebben met een toenemende financiële druk, risico’s en wet- en regelgeving. Wij bieden met Dynamics Wonen onze klanten de flexibiliteit om organisatieveranderingen direct door te voeren. Daarnaast hebben de plezierige samenwerking en relatie met de medewerkers van Havensteder deze grote verandering mogelijk gemaakt. Bij automatiseren gaat het behalve om de juiste ICT-oplossing immers om mensenwerk.”

 

Gefaseerde migratie

Toen de fusie tot Havensteder medio 2011 tot stand kwam werkte Com•wonen nog maar kort met Cegeka Omega, de voorganger van Cegeka Dynamics Wonen, en PWS was op zoek naar een nieuw IT-systeem. Rinus Kroon, directeur Financiën en Middelen Havensteder: “We wilden graag met Cegeka verder, want de toekomst van Omega was met de opvolger Dynamics Wonen gewaarborgd en het pakket past goed bij de koers van Havensteder. De concrete voordelen voor Havensteder zijn het procesgericht automatiseren, ondersteuning van mobiele technieken en goede rapportages. De eerste fase is super gegaan, er is zelfs nauwelijks sprake van nazorg. We optimaliseren het systeem nu, waarna we beginnen met de implementatie van Dynamics Wonen.”

 

Uitgangspunt voor de inrichting van Omega was de IT van Com•wonen, tenzij er goede redenen waren om daar vanaf te wijken. Dat betekende dat er ook strategische keuzes gemaakt moeten worden. Voor de implementatie van het IT-systeem voor Havensteder werd een gefaseerde aanpak gekozen. In de eerste fase moest de gehele organisatie gemigreerd worden naar het Cegeka Omega-platform. De tweede fase betreft de migratie naar Dynamics Wonen.

 

Hero de Klaver, directeur wonen van Cegeka: “Normaal gesproken zou je eerst de nieuwe organisatie tot stand brengen, om vervolgens de IT daarop toe te snijden. Gezien de zeer strakke deadline was dat nu niet mogelijk. Cegeka heeft daarom eerst een grondige inventarisatie uitgevoerd, om met zo weinig mogelijk risico naar één IT-systeem te kunnen migreren. Dat alles in een complexe omgeving: de fusiepartners hanteerden een verschillende aanpak en dat samenbrengen vergt rechtstreekse bemoeienis en commitment van beide directies. In nauwe samenwerking met Havensteder en onder leiding van een senior projectmanagementteam, hebben we de implementatie op tijd kunnen afronden. Daarbij zijn de kwaliteit, het hosten van de software en de doorlooptijd ruim binnen de doelstelling gebleven.”

 

Over Havensteder

Op 1 juli 2011 zijn woningcorporaties PWS Rotterdam en Com•wonen gefuseerd tot Havensteder, een organisatie met 300 medewerkers. Havensteder biedt goede en betaalbare huisvesting aan mensen met een laag inkomen of kwetsbare positie. Samen met hen investeert Havensteder nog actiever in veilige straten en leefbare wijken. Met 50.000 verhuurbare objecten is Havensteder een robuuste partij in de stadsregio Rotterdam. Voor meer informatie: www.havensteder.nl.

Over Cegeka
Sectoren
Solutions
Outsourcing