Wij maken gebruik van cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Accepteert u onze cookies?
 

Van dichtbij
meemaken
Extranet    Intranet    Volg ons op YouTube Volg ons op Twitter

AWBZ door zorgverzekeraars

Het kabinet heeft het plan om per 1-1-2013, de taken van de zorgkantoren over te laten nemen door de zorgverzekeraars. De overgang van de AWBZ naar zorgverzekeraars is omvangrijk en complex. Cegeka is nauw betrokken bij deze overgang. Onze businessanalisten nemen deel aan diverse werk- en expertgroepen binnen het project Uitvoering AWBZ door Zorgverzekeraars (UAZ). UAZ heeft niet alleen betrekking op Helios. De veranderingen in de software zijn klein vergeleken met de veranderingen die plaats zullen vinden in uw organisatie.

 

AZR berichtenverkeer

Als de UAZ doorgaat, heeft dit gevolgen voor het AZR berichtenverkeer. Voor het AZR berichtenverkeer betekent het bijvoorbeeld dat er geen berichtenverkeer meer plaats vindt tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Om hierin te voorzien zullen een aantal operationele en technische regels in AZR wijzigen. Deze wijzigingen worden allemaal doorgevoerd in AZR 3.1. Uitgangspunt is dat de berichtenstructuur niet wijzigt, alleen de invulinstructies, operationele, technische regels en controles worden aangepast om aan UAZ te voldoen. Enkele voorbeelden van deze wijzigingen:

  • In de berichten wordt de UZOVI-code van de zorgverzekeraar opgenomen i.p.v. de code van het zorgkantoor. De controle op zorgkantoor is hierop aangepast.
  • De zorgverzerkaargegevens in het cliëntrecord zijn verplicht.

 

Om de kwaliteit te bewaken is afgesproken om met de hele keten op 1-1-2013 over te gaan naar AZR 3.1. Vanaf dat moment ontvangt u dus alleen nog maar AZR 3.1 berichten en mag u ook alleen maar AZR 3.1 berichten versturen.

 

AW319

Ook voor de AW319 houdt men zich aan het uitgangspunt dat het bericht technisch niet zal wijzigen. Alleen de beleidsregels, invulinstructies en bijbehorende controles worden aangepast om aan de UAZ te kunnen voldoen. Enkele voorbeelden van deze wijzigingen:

  • In de berichten wordt de UZOVI-code van de zorgverzekeraar opgenomen i.p.v. de code van het zorgkantoor. De controle op debiteurnummer is hierop aangepast.
  • In het AW319-bericht worden alle geleverde AWBZ-prestaties gedeclareerd, dus ook niet-geïndiceerde zorg als AIV. Voor niet AZR presentaties komt de verplichting op een geldig indicatiebesluit te vervallen.

 

Lees meer over dit onderwerp op www.AWBZdoorzorgverzekeraars.nl

 

Over Cegeka
Sectoren
Solutions
Outsourcing